top of page
pexels-pixabay-265216.jpg

Akademins credo 

Akademin vill slå vakt om den svenska knäckebrödstraditionen, med dess historia och hantverksmässiga traditioner, och därmed verka för den gastronomiska kulturens och gastronomins utveckling i Sverige. Akademin vill stärka knäckebrödets betydelse för en njutningsfull kosthållning.

Genom akademin bildas ett forum för att samla, sprida och utveckla kunskap om knäckebröd, och hur det kan njutas. Knäckebrödsakademin tar initiativ till och genomför olika satsningar. Så utformas tester för att möjliggöra premiering av betydelsefulla insatser för knäckebrödets produktion och tillagning. Genom att anordna symposier, ge ut skrifter, publicera artiklar i tidskrifter och andra medier och bilda opinion uppmärksammas knäckebrödets roll i samhället.

 

Akademin uppmuntrar all form av forskning, information och utbildning. På så sätt befrämjas knäckebrödsprofilen i gastronomiska sammanhang, alltifrån råvaror, bakning och servering.

Akademin uppmuntrar all form av forskning, information och utbildning. På så sätt befrämjas knäckebrödsprofilen i gastronomiska sammanhang, alltifrån råvaror, bakning och servering Knäckebrödsakademins ledamöter, kallade knäckebröder och knäckesystrar, ska till att börja med vara 13. Ledamöterna representerar olika erfarenheter och infallsvinklar på knäckebrödskulturen.

 

Arbetet bedrivs med minst två möten per år gärna i det svenska knäckebrödsbältet.

 

Knäckebrödsakademin tar gärna emot bidrag till sin verksamhet samtidigt som den ska vara obunden till kommersiella och offentliga intressen.

Knäckebrödsakademins Stadgar

KA_Stadgar.pdf

bottom of page