top of page
Knäckebröd i litteraturen_edited.jpg

Knäckebröd i litteraturen

Många författare har skildrat ett samhälle där knäckebröd/spisbröd är en del av vardagen. Vi har samlat några citat här och tar gärna emot förslag på flera.

Fredrika Bremer (1801–1865)

Teckningar utur hvardagslifvet 1 (1828)

Axel till Anna.

Jag skall hädanefter äta hafversoppa alla mornar, och ölost alla qvällar … doppa spisbröd, efter du tror det

andra blir för dyrt. Du har rätt. Man bör, som patriot, dessutom afsäga sig bruket af alla öfverflödsartiklar, som ej frambringas af fosterlandets jord.

Maria Sandel (1870 – 1927)

Familjen Vinge (1909)

Han hade fått syn på en limpa, och i det han lagade sig att bryta av hälften, frågade han ivrigt:

– Får jag en bit av den här, morsan lilla?

– Den ska’ vi ha till kvällen, svarade hon. Tag dig en bit spisbröd!

Eskil fogade sig, men mumlade något om ömma tänder, under det han tuggande gick mot dörren.

Har gossarna redan gått i skolan.

– Ja, alldeles nyss. De var så arga, för de bara fick spisbröd med sig.

Mor Nilsson klippte med sina rödkantade, trötta ögon. Jag trodde jag skulle hinna hem innan de gått, sade hon. Jag har bröd med mig. Tag hit påsen, som står därborta, så skall du få en kringla!

Malla Silfverstolpe (1782 – 1861)

Malla Montgomery-Silfverstolpes memoarer (1908)

Där stod nu ett bord med sill, smör, spisbröd, en ölstånka etc. Som icke denna frukost föreföll mormor aptitlig, blef hon nödsakad att söka sig fram en liten ny gångstig mellan

buskarna, där hon snart mötte sex små vackra hvitklädda barn, de vackraste jag kunnat få reda på, och som räckte henne blommor och höllo emellan sig blomsterguirlander.

August Strindberg (1849–1912)

– Jag åkte hit på diligens! Det var den tiden då man kunde ta dimission på en fårbog och en tunna spisbröd i termin; då kunde man spela fortuna hos Forssens en hel eftermiddag vid en sexshillings kopp kaffe; men det är sant, du vet inte var Forssens är; ni kalla det visst bakelseanum eller något annat dumt.

.....................

Samlade Verk 6. Röda rummet (1879)

– Tag dig en smörgås med sill! sade den långe. Vi ska ha utav Rydingens kumminost

– Pst! Kypare! – Blombergs blandning!

– Kan ni ge mig ett gott råd nu, försökte Falk igen, jag står inte ut med »den röde» längre och jag måste söka …

– Pst! Kypare! Bergmans spisbröd! – Sup, nu Falk och sitt inte och prata smörja!

Samlade Verk 9. Svenska folket I (1881)

Hovbagaren bakade år 1544 följande sorter: vetekakor, semlor, skorpor, kringlor, skrätt bröd, skrädda skorpor, skeppsbröd, spisbröd. Hos hovmästaren få vi nu först kasta en blick på matsedlarne, och vi stanna stumma inför en sådan, där till en måltid rätterna äro 40, och bland dessa gädda förekommer i sex former, braxen i tre, lax i två, samt dessutom sik, id, abborrar, flundror, allt inkastat mellan desserter och efterrätter, tårtor och pastejer.

Samlade Verk. Nationalupplaga. Ordalek och småkonst och annan 1900-talslyrik (1905)

TULLFÖRVALTAREN

Nu är det vår, bryt fönsterna ut som böljan bröt isen!

Vinterluften släpp ut, låt kaklugnen kallna i skamvrån;

Ungdom och vår med sippor och sälg oss vänta vid dörren;

Kära Fru Lundström lägg brännvin på is och rusta en sexa, Sexa för sju med kräftor och ål och nya rädisor;

Burträskosten ej glöm och det möraste Bergmans spisbröd; Sedan på kannorna fyll Sankt Eriks skummande Pilsner, Tag så av Portern som ett emot två och blanda med Pilsnern,

Då är gästabud rett på Svenskmannavis – Jag har talat!

Samlade Verk 2. I vårbrytningen (1881)

.....................

.....................

Olof Lagercrantz (1911–2002)

Ekelöf, Proust och Conrad. Tre valfränder (1994)

Gunnar var förtjust i tillfällighetsrimmets lätta anspråkslöshet. När Martina hämtade ut sprit åt honom – den motbokslöse – på Systemet, sände han som tack en vers. Hon lättades från en tyngd och han fick lättnad av samma tyngd. Till vår andra

Son Richard, som var hans favorit, sände han versifierade vykort och undertecknade med ”Knäckebröd”, som var barnens version av namnet Ekelöf.

Per Olof Sundman (1922–1992)

Ingen fruktan, intet hopp (1968)

Andrées dagbok:

Brödransonerna äro nu minskade till 75 gr. spisbröd [och] och 150 gr. kex men köttransonerna äro ökade till 2,8 kilo à 3 kilo pr. dag för alla tre tillsamman och 

vi finna oss mycket bra utav dieten. Jag har i dag skjutit en säl i huvudet utan att dock lyckas få densamma.

 

Selma Lagerlöf (1958–1940)

Mårbacka (1922)

Syftning och syltning och småbrödsbak kunde mamsell Lovisa få råda över, men om det skulle stekas en stek eller ystas en ost eller bakas knäckebröd, då var det den gamla hushållerskan, som tog ledningen.

Dessutom fanns det ingenstans sådant julöl eller sådant knäckebröd eller sådan vällagad mat som på 

.....................

Mårbacka, och det var den gamla hushållerskans förtjänst, det voro alla ense om.

 

När de voro färdiga, så där vid halvåttatiden, och sängarna helt hastigt hade blivit uppbäddade, kom en bricka upp från köket, på vilken stodo vällingtallrikar med gräddrosor och stora smörgåsar av hembakat knäckebröd. Det var dagens första måltid.

Karin Boye (1900 – 1941)

För lite (1936)

De sju dödssynderna (1950)

Hulda, du vet, min syssling, hon fick en ring med sten när hon var förlovad – ja, utom för- lovningsringen förstås – och den hade hon kvar hela livet hon, och det fast hon blev gift också, och fast de hade det fasligt smått många gånger – det vet jag bäst, som var där en gång och blev kvarbjuden på kaffe, och de hade inte kaffebröd till en gång, utan bara knäckebröd och margarin. Ja, Hulda hon rodnade och var förlägen förstås, men kaffebröd hade hon inte. 

Vacker är arbetsdagen

hårt bröd, välsignat och brutet –

och vacker en timme, som glömmer i rus framtid och förflutet

Albert Engström (1869 -1940)

En bok (1905)

Gudarne hade välsignat vår kust. En rysk ångare med hvetelast hade stött på under tjocka en half mil söderut, och vi hade bärgat ett par dussin säckar. Gubben Östergrens ansikte sken i glad väntan, ty snart skulle det bli auktion i tullen och hans brödstänger i taket hänga fulla med rara, hvita kakor.

Åtta säckar hade han och hans gumma hittat i strandbränningarne, och saltvattnet hade inte trängt in halfannan tum. Af det våta degiga mjölet, hvilket som en kapsel omslöt det torra, skulle bli härligt knäckebröd, ty intet fick förfaras.

Jan Fridegård (1897 – 1968)

Barmhärtighet (1936)

Hon låg för det mesta tyst och följde mig med ögonen när jag stökade. Jag önskade ibland att jag kunde visa henne mera omedelbar ömhet, men hindrades av en känsla som var besläktad med skam. Det var från skoltiden och berodde på läsebokens

pladdrande dikt om moderskärlek intill döden. Står oförändrad i alla öden, tänkte jag och minnet drog med sig skoltidens vånda, hårt bröd med strömming, rottinghot och katekesförtryck.

bottom of page