top of page
MaudsSTOR_edited_edited.jpg
På bilden syns från vänster: Maud Onnerark, Christina Mattsson, Göran Greider, Fredrik Eriksson, Marie Ledin, Jan Lapidoth och Veronica Stigsson.

Ny Knäckesyster i akademin

image0.jpeg

I Knäckebrödsakademin samlas 14 ledamöter kring dess ändamål att värna, främja och vidareutveckla den svenska knäckebrödskulturen, dess gastronomiska och hälsomässiga kvaliteter samt den kunskapstillväxt som gör detta möjligt.

 

Vid Knäckebrödsakademins sammankomst den 10 maj 2023 valdes Inger Holmström till ledamot. Inger har varit kommunikationsdirektör i Vattenfall och Posten och har ett förflutet i Sveriges Turistråd. Hon har också haft delägarskap och spännande uppdrag som konsult inom ledarskaps- och kommunikationsrådgivning. Vi hälsar Inger välkommen.

bottom of page